[Mẫu] Khai Thành tích SINH VIÊN 5 TỐT Cấp Thành, Trung Ương
HOÀN THÀNH BỘ HỒ SƠ XÉT CHỌN:
1. Bảng Khai thành tích cá nhân (file đính kèm)
2. Các Minh chứng kèm theo (tính đến thời điểm hiện tại)

 
NỘP TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG ĐOÀN TN - HỘI SV
A. GIA HUY: 0918.953.840
14562972