Tiếp nhận hồ sơ bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 - 2021

Theo đó, sinh viên có hồ sơ đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa/Viện đều đủ điều kiện để tham gia bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. Các bạn sinh viên có nguyện vọng được bình chọn, xem xét cần chuẩn bị minh chứng, thành tích tiêu biểu với thời gian tính từ 01/8 - 01/9/2021.
 

Tiếp nhận hồ sơ bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 - 2021 5
Đoàn "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2020 của HUTECH tại Hà Nội

 

Để nộp hồ sơ bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

>>> Cách thức lập hồ sơ SV5T cấp Trường

 

Bước 1: Lập Thư mục “Thành tích cá nhân” trên Google Drive

- Tạo tên Thư mục HỌ VÀ TÊN _ MSSV (1)

- Trong Thư mục (1), update “Bảng Khai thành tích cá nhân” 

- Trong Thư mục (1), tạo thêm 06 thư mục con, gồm: ĐẠO ĐỨC, HỌC TẬP, THỂ LỰC, TÌNH NGUYỆN, HỘI NHẬP và ƯU TIÊN. Cụ thể, sinh viên cập nhật các hình ảnh Giấy Chứng nhận minh chứng của cá nhân đạt được ứng với các tiêu chí của từng thư mục trong năm học.

Lưu ý: Sinh viên chia sẻ link Drive Thư mục (1), mở chế độ “Bất cứ ai cũng có thể xem”.

 

Bước 2: Khai thành tích trên Tài khoản e-HUTECH

- Sinh viên đăng nhập Tài khoản cá nhân tại sinhvien.hutech.edu.vn

- Chọn tab “Hoạt động Sinh viên”

- Vào mục “Hồ sơ SINH VIÊN 5 TỐT”, chọn “Tác vụ”

- Kiểm tra chính xác thông tin cá nhân (SĐT, Email,…)

- Tiến hành khai thành tích cá nhân và đính kèm hình ảnh minh chứng theo hướng dẫn của phần mềm

- Đính kèm link Google Drive (ở Bước 1) trong Mục “Những kiến nghị, khó khăn gặp phải”.

- Bổ sung minh chứng bằng Hình ảnh đính kèm. 

Lưu ý: Các bạn có thể ghép nhiều hình ảnh thành 01 file để đính kèm mục có nhiều minh chứng. Đối với hoạt động Cấp Trường chưa có Giấy Chứng nhận thì sinh viên có thể chụp màn hình mục “Ghi nhận tham gia hoạt động” trong Tài khoản cá nhân để làm hình ảnh minh chứng đính kèm. File hình ảnh minh chứng đính kèm định dạng PNG, JPEG, JPG (tối đa 5 MB). 
 

Bước 3: Đăng ký Thông tin xét chọn “Sinh Viên 5 Tốt” 

Sau khi hoàn thành các bước trên, sinh viên có thể đăng ký thông tin TẠI ĐÂY.

 

Mọi thông tin tư vấn và hỗ trợ, liên hệ:

Văn Phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên (trực tuyến)

     

Được biết, bên cạnh việc hoàn thiện bản thân thông qua các tiêu chí đánh giá, mỗi bạn đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường sẽ nhận được Giấy khen của Nhà trường, Giấy Chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” và hiện kim 500.000 đồng. Sinh viên cũng sẽ được vinh danh trọng thể trong Lễ Kỷ niệm Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên HUTECH, đồng thời có cơ hội đề cử tham gia đánh giá danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp cao hơn.
 
Tiếp nhận hồ sơ bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 - 2021 83
Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" tại 
Lễ Kỷ niệm Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên HUTECH

Tin: Hoàng Thương
Phòng Truyền thông
14593562