Lớp bồi dưỡng Anh văn B1 dành cho “Sinh viên 5 tốt” năm 2017 (hỗ trợ Học phí)
  • Tổ chức lớp ôn tập, luyên anh văn trình độ B1 dành cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp (thời gian ôn tập 2 tuần, mỗi buổi 3 tiết, tổng cộng 18 tiết). Tổ chức đánh giá bằng kỳ thi chứng chỉ Anh văn B1, các sinh viên có kết quả đạt kỳ thi này sẽ được cấp chứng chỉ trình độ B1 Tiếng Anh.
             Cách thức đăng ký
  • Sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trước 16g00 trước Thứ 6 (28/04/2017)
  • Sinh viên đăng ký trực tuyến trên Website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
  • Các đơn vị khoa/viện lập danh sách sinh viên đăng ký, nộp về Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trước 16g00 trước Thứ 6 (28/04/2017)
           THỜI GIAN TỔ CHỨC:
  • Khai giảng: Tối thứ 2,4,6 ngày 10/05/2017 (Thứ 4).
  • Thời lượng: 18 tiết (2 tuần).
           KINH PHÍ:
Sinh viên đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Anh văn B1 nộp trực tiếp lệ phí và hồ sơ khóa học tại Viện Đào Tạo Nghề Nghiệp từ ngày 03/05 đến 08/05/2017.
Hồ sơ bao gồm:
  • 1 CMND photo
  • 2 Ảnh 3x4
  • Lệ phí khóa học:
Học phí (hỗ trợ đặc biệt) 500.000đ/sinh viên
Lệ phí thi 800.000đ/sinh viên
14562438
Đính kèm: