Chương trình đào tạo Dược sĩ Cao Đẳng

Chương trình đào tạo dược sĩ Cao đẳng được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo và tham khảo từ các chương trình đào tạo tiên tiến của các Trường Đại học - Cao Đẳng trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp tục học liên thông lên chương trình Đại học cũng như đáp ứng cao với yêu cầu tuyển dụng của bệnh viện, nhà máy, công ty dược.
 
Chương trình đào tạo Dược sĩ Cao Đẳng 7
Các Dược sĩ sẽ tham gia vào quá trình sản xuất thuốc

Kiến thức cơ sở ngành
 
 • Bệnh học
 • Giải phẫu – sinh lý 1
 • Hóa hữu cơ dược
 • Hóa phân tích dược
 • Hóa sinh dược
 • Vi sinh – ký sinh trùng
Chương trình đào tạo Dược sĩ Cao Đẳng 42
 
 
Kiến thức ngành
 
Chương trình đào tạo Dược sĩ Cao Đẳng 56
 • Thực vật dược
 • Dược lý
 • Dược liệu
 • Hóa dược
 • Bào chế
 • Quản lý và kinh tế dược
 • Pháp chế dược và đạo đức hành nghề dược
 • Dược lý lâm sàng
 • Kiểm nghiệm dược phẩm
 • Thực hành dược khoa
 • Học tập thực tế

Ưu điểm:
 
 • Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên Khung chương trình đào tạo Dược sĩ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.
 • Thời gian học tập thực tế  tăng cường tại các cơ sở bệnh viện, nhà máy, nhà thuốc cho phép Sinh viên Hutech có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học và tích lũy những kiến thức thực tế hữu ích, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng ngay khi còn đang học và lựa chọn được nơi làm việc phù hợp sau khi tốt nghiệp. 
Chương trình đào tạo Dược sĩ Cao Đẳng 112
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa Dược HUTECH - Phòng A03.23
Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (08) 5444 9968
14556962