Thông tin tuyển dụng BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang cần tuyển dụng Dược sĩ bệnh viện.
Chi tiết xem tại Thông báo đính kèm (Thông báo mới sẽ làm lại theo thông báo cũ bên dưới)./
 

14597915