ORIOLED HUB TUYỂN DỤNG

ORIOLED HUB TUYỂN DỤNG 2
JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 1. General Information/Thông tin chung
 • Position/Vị trí: Researcher/Nghiên cứu viên bào chế dược phẩm.
 • Report to/Báo cáo cho: Senior Researcher/Trưởng nhóm nghiên cứu bào chế.
 • Working time/Thời gian làm việc: from Mon-Fri (8 AM - 5 PM)/Từ thứ 2 đến thứ 6 (8 giờ sáng - 5 giờ chiều)
 • Workplace/Nơi làm việc: 72 Binh Gia Street, 13 Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam/Số 72 đường Bình Giã, Phường 13 , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 1. Key Position Requirements/Các yêu cầu
 • Education/Học vấn: Bachelor’s degree in chemical technology or pharmaceutical major/ Bằng Dược sĩ đại học hay Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ Hóa học
 • Experience/Kinh nghiệm: Preference will be given to candidates with experience in pharmaceutical industry/ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các nhà máy dược phẩm.
 • Skills/Kỹ năng:
 • English/Tiếng anh: Reading comprehensive documents in the pharmaceutical sector, good at communication and writing skills/Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dược, giao tiếp và viết tốt.
 • Office skills/Tin học văn phòng: Effectively using office applications including Word, Excel, PowerPoint, etc./Sử dụng hiệu quả các phần mềm tin học văn phòng gồm Word, excel, powerpoints.
 • Others/Khác: be active in tasks, self-studied, and friendly with colleagues/ Chủ động trong công việc, tự học, và thân thiện với đồng nghiệp.
 1. Responsibilities/Trách nhiệm
 • Participate in research and development of new products according to the company's requirements/ Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của công ty.
 • Research and make experimental samples to create registration dossiers/ Nghiên cứu và làm mẫu thực nghiệm để phục vụ cho Hồ sơ đăng ký lưu hành dược phẩm.
 • Participate in pilot batch production/ Tham gia triển khai sản xuất lô pilot.
 • Manage and operate research equipment and instruments/ Quản lí vận hành các thiết bị và dụng cụ nghiên cứu.
 • Following instructions of the technical manager (QC) and reporting directly to him/ Thực hiện theo hướng dẫn, trực tiếp báo cáo công việc trực tiếp cho trưởng phòng kỹ thuật.
 • Taking other tasks which are assigned by the technical manager (QC)/ Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng và trưởng đơn vị.
Detailed information about the job will be discussed directly in the interview.
Thông tin liên lạc:

+84-28-38-66-33-99
www.orioled.com.sg;
www.eugmp.vn;
www.mapbiopharma.es. 
14602275