CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ

Sinh viên vui lòng truy cập link: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ
VĂN PHÒNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Phòng A-03.15, 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35120792
Email: khoa.htttql@hutech.edu.v

 

14606570