THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp Năm học 2020 - 2021 Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp 1. Đối tượng - Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp (danh sách đính kèm ) 2. Thời gian...
Thông báo về việc xác nhận đủ điều kiện tham gia kỳ thi online học kỳ II đợt B năm học 2020 - 2021   THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI ONLINE  HỌC KỲ II ĐỢT B NĂM HỌC 2020 - 2021 1. Đối tượng  - Sinh viên khoa Hệ thống Thông tin Quản lý có trong danh sách học phần học kỳ...
Thông báo 05/TB-K.HTTTQL Về việc tổ chức thực hiện giảng dạy trên hệ thống bài giảng điện tử trong công tác giảng dạy học kì 2B năm học 2020 - 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:   05   /TB-K.HTTTQL...
Thông báo 02/TB-K.HTTTQL về việc triển khai thực hiện Đồ án chuyên ngành TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 02 /TB-K.HTTTQL...
Thông báo 01/TB-K.HTTTQL Về việc gia hạn thời gian thực hiện và hướng dẫn nộp đồ án cơ sở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM  KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian thực hiện và hướng dẫn nộp đồ án cơ sở Học kỳ 2B, năm học 2019-2020 Căn cứ kế hoạch đào tạo học...
Sân Bóng HUTECH - Hướng dẫn Đăng ký và Sinh hoạt Thật tuyệt vời khi sinh viên HUTECH tiếp tục có thêm một địa chỉ mới để nâng cao sức khỏe - vốn tài sản quý giá của bản thân, qua đó phát triển toàn diện, đúng như triết lý giáo dục mà HUTECH đã và đang hướng đến...
Thông báo Về việc gia hạn thời gian thực hiện và hướng dẫn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/TB-K.HTTTQL Ngày 27 tháng 04 năm...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS