THÔNG BÁO MỚI
Sinh viên HUTECH bắt đầu đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 - 2020 từ ngày 12/07/2019 Phòng Đào tạo - Khảo thí, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo sinh viên các ngành thuộc chương trình Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Đại học Liên thông, Đại học Văn bằng 2 sẽ chính thức đăng ký...
Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
Từ 27/02 - “Thủ lĩnh” các lớp tại HUTECH sẽ tham gia đợt Tập huấn học kỳ II Nhằm rà soát Ban cán sự lớp trong toàn trường, triển khai hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt lớp, Lớp học tiên tiến, công tác Đánh giá rèn luyện, đăng ký ngoại trú và các hoạt động, phong trào Sinh viên của Đoàn Thanh niên -...
Ban Lãnh đạo khoa Hệ thống thông tin quản lý Giới thiệu Ban lãnh đạo khoa Hệ thống thông tin quản lý
Giới thiệu khoa Hệ thống thông tin quản lý Giới thiệu sơ lược về khoa Hệ thống thông tin quản lý - trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC