THÔNG BÁO MỚI
Thông báo Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022                                         THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ Sinh viên vui lòng truy cập link: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo. Mọi thắc mắc...
Thông báo Đăng ký học phần, đóng học phí HK3, HK phụ - HK3 của năm học 2022-2023 1.Thông báo Đăng ký học phần, đóng học phí HK3 năm học 2022-2023: Dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022 Lưu ý: Đối với SV ĐHCQ...
Sinh viên Hệ thống thông tin quản lý tham quan Công ty KPMG Việt Nam Ngày 14 và 15/3, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp cùng Công ty KPMG Việt Nam tổ chức buổi tham...
Thông báo Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2023 THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2023          Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý thông báo...
Biểu mẫu Khoá luận tốt nghiệp (Cập nhật ngày 06/02/2023) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2022-2023./.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC