Giới thiệu khoa Hệ thống thông tin quản lý

1. Giới thiệu chung
 

Khoa Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems - MIS) đào tạo trình độ Đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm có 03 hướng chính:

  • Phân tích dữ liệu (Data Science)
  • Quản lý thông tin (Information Management)
  • Hệ thống quản lý kinh doanh (Business/Management Systems)

Với sự kết nối và bùng nổ thông tin trên toàn cầu trong thời đại hiện nay, dữ liệu lớn (Big Data) đang là một thực tế mới trong kinh doanh. Phân tích dữ liệu lớn trở thành năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp và nguồn nhân lực cần xây dựng được các kiến thức, công nghệ và kỹ năng mang tính cốt lõi này.
 

Tại Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sinh viên được tuyển chọn thông qua khả năng cùng với đam mê nghề nghiệp. Người học được hoàn thiện kiến thức và kỹ năng thông qua vòng lặp kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn đến khi đạt được đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, trên nền tảng hỗ trợ từ các giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực liên quan.
 

2. Cơ hội nghề nghiệp
 

Sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau:

  • Chuyên viên phân tích dữ liệu

  • Chuyên viên phân tích kinh doanh

  • Chuyên viên phát triển hệ thống

  • Quản lý cơ sở dữ liệu

  • Kiểm toán viên hệ thống thông tin

  • Nghiên cứu trong lĩnh vực máy học và trí tuệ nhân tạo

 

3. Trình độ đào tạo
 

STT Tên ngành đào tạo Học vị Mã ngành
Trình độ Đại học
1 Hệ thống thông tin quản lý Cử nhân 7340405

 

 

4. Thông tin liên hệ

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3 5120 792
Email: khoa.htttql@hutech.edu.vn
Website: 
https://www.hutech.edu.vn/khoahttt

 

14574416
×