Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 2

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 5

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 8

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 11

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 14

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 17

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 20

Tham quan nhà máy Intel - Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 23

14575631
Các tin khác
Sinh viên Hệ thống thông tin quản lý tham quan Công ty KPMG Việt Nam Ngày 14 và 15/3, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp cùng Công ty KPMG Việt Nam tổ chức buổi tham...
×