THÔNG BÁO: Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2021
THÔNG BÁO: Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2021.
  • Thời gian: 13h30, 08/01/2022 (Chiều thứ 7)
  • Địa điểm: Hội trường E3-05.01 - Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH và Livestream trực tuyến.
  • Đăng ký tham dự: Sinh viên vui lòng xem trong thông báo đính kèm
14598691