SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Sinh viên HUTECH đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2022 - 2023 từ ngày 07/6 Từ ngày 07/6 - 27/6, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ bắt đầu thực hiện quá trình Đánh giá rèn luyện (ĐGRL) HKII, năm học 2022 - 2023.  ...
Thông báo Đăng ký học phần, đóng học phí HK3, HK phụ - HK3 của năm học 2022-2023 1.Thông báo Đăng ký học phần, đóng học phí HK3 năm học 2022-2023: Dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022 Lưu ý: Đối với SV ĐHCQ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×