BIỂU MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hướng dẫn thực hiện
Sinh viên thực hiện BM01 - Phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp nộp về khoa sau khi thống nhất nội dung đề tài.
Sinh viên thực hiện BM03 - Phiếu theo dõi tiến độ hàng tuần khi làm việc với GVHD (có đủ chữ ký của GVHD) nộp về VPK trước khi ra hội đồng (theo thông báo của khoa)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông và Thiết kế
(028) 5445 4887 - khoa.tttk@hutech.edu.vn

 

 

14614139
Các tin khác
BIỂU MẪU - HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỦ TỤC GIẤY TỜ ĐI KÈM BÁO CÁO: 1. BM01. TTTK - Phiếu tiếp nhận thực tập 2. BM02. TTTK - Phiếu theo dõi tiến độ TTTN 3. BM03. TTTK - Phiếu nhận...
×