BIỂU MẪU - HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THỦ TỤC GIẤY TỜ ĐI KÈM BÁO CÁO
1. BM01. TTTK - Phiếu tiếp nhận thực tập
2. BM02. TTTK - Phiếu theo dõi tiến độ TTTN
3. BM03. TTTK - Phiếu nhận xét thực tập
4. BM04. TTTK - Nhận xét của GV hướng dẫn TTTN
- Giấy giới thiệu thực tập (nếu công ty cần)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
- Hướng dẫn, quy trình thực tập tốt nghiệp
- Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp

Link các biểu mẫu, hướng dẫn thực hiện Thực tập tốt nghiệp tại: [BIỂU MẪU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP]

Thông tin chi tiết sinh viên liên hệ
Văn phòng khoa Truyền thông và Thiết kế
475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
(028) 5445 4887 - khoa.tttk@hutech.edu.vn

 
14615405
×