Thông báo v/v: Đăng ký học phần “Khởi nghiệp & Đồ án chuyên ngành”
1. Thời gian đăng ký và đóng học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 5/8/2020
 
2. Hình thức đóng học phí: Sinh viên đóng học phí theo hình chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đem biên lai (bản photo) nộp về văn phòng Viện khi đăng ký môn học.
=> Sinh viên bấm vào link sau để biết thông tin các ngân hàng có thể đóng học phí:
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i82-huong-dan-dong-hoc-phi-qua-ngan-hang.aspx

4. Chi tiết về mức học phí:
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i333-thong-bao-ve-viec-dong-hoc-phi-hoc-ki-i-nam-hoc-2020-%E2%80%93-2021.aspx

 
5. Nội dung khi đóng học phí Họ tên sinh viên - Mã sinh viên - Ghi rõ môn đăng ký học
 
6. Địa điểm đăng ký môn học & nộp biên lai đóng học phí PHOTO: Văn phòng Viện khu A-03.25– 475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Tp. HCM
 
7. Thời gian học: Sinh viên xem thông báo vào cuối ngày thứ 5/8/2020
 
14585344