Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp
Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: 

http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html


Hiện tại đã có thông tin Xét TN khóa 2016 Đại học chính quy các ngành (trừ ngành Xây dựng, Xây dựng giao thông, Kiến trúc, Dược) và khóa 2015 ngành Kiến trúc.
Sinh viên xem và phản hồi về cho phòng ĐT-KT đến hết ngày 10/11/2020 (thứ 3). Nếu SV phản hồi sau thời gian trên sẽ chuyển kết quả xét vào tháng tiếp theo (tháng 11/2020)
Đối với SV đã đủ điều kiện TN đợt xét T10/2020:
- Thời gian nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp từ ngày 17/11/2020.
- Xem kết quả hồ sơ cần bổ sung trước khi nhận bằng vào cuối tháng 11/2020: 
http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html
- Thông tin làm Lễ tốt nghiệp dự kiến vào tháng 12/2020, sinh viên theo dõi trên website của Khoa/Viện.
14586648