TIN TỨC - SỰ KIỆN

Giới Thiệu sơ lược các chương trình Đào Tạo của Viện Quản Trị - Tài Chính - Kế Toán Hutech

Giới Thiệu sơ lược các chương trình Đào Tạo của Viện Quản Trị - Tài Chính - Kế Toán Hutech

XIN MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI VIỆN QUẢN TRỊ - TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN HUTECH !   I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHUNG Viện đào tạo các CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ – TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN có phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thực tế, có thể đảm nhận công việc  trong các doanh nghiệp và ngay sau khi tham...