THÔNG BÁO CHUNG

Sử dụng phần mềm STATA, EVIEW, SPSS

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG (PHẦN MỀM THỐNG KÊ STATA, SPSS, EVIEW) *GIỚI THIỆU: Nhu cầu đổi mới nâng...

Chương trình đào tạo CMO

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ C.M.O GIÁM ĐỐC MARKETING *GIỚI THIỆU: Có 4 cấp độ quan điểm về Marketing: -...

Chương trình đào tạo CEO

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ C.E.O GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH GIỚI THIỆU: Trong các cơ quan, đơn vị các tổ...

Chương trình đào tạo CFO

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM Viện Quản Trị - Tài chính – Kế toán Hutech –¯— CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ C.F.O GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU: Chương trình này nhằm mục tiêu đào...

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Và Viết Báo

  VIỆN QUẢN TRỊ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN HUTECH   BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH LÀM MỘT LUẬN VĂN TỐT CHƯA? BẠN CÓ BIẾT CÁCH VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI BÁO Ở ĐÂU KHÔNG? Hãy tham gia khóa học...

Tieu de

noi dung    

Banner Tư vấn trực tuyến