Tin Tức - Sự Kiện
Giới Thiệu sơ lược các chương trình Đào Tạo của Viện Quản Trị - Tài Chính - Kế Toán Hutech

XIN MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI VIỆN QUẢN TRỊ - TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN HUTECH !   I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHUNG Viện đào tạo các CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ – TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN có phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thực tế, có thể đảm nhận công việc  trong các doanh nghiệp và ngay sau khi tham...

VIDEO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC