Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - Đồng Nai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai:

1. Lĩnh vực nghiên cứu: 

  • Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

  • Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông

  • Lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  • Lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân

  • Lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  • Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

  • Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

2. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến trước ngày 05/6/2023;

3. Nơi nhận hồ sơ: Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai - Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai;

4. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0251.38222688 – số tổng đài nội bộ: 8411


Chi tiết về thông báo đề xuất và các biểu mẫu liên quan Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

14610734
×