Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN_An Giang

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về TFP tỉnh An Giang năm 2023.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19 tháng 06 năm 2023.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG - Số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang), điện thoại: 0296.3953.990 (email: qlkhag@gmail.com).
 
Chi tiết về thông báo và các biểu mẫu liên quan Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm
Cảm ơn Quý Thầy/Cô!

 
14610761
×