Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước_2023_Đồng Nai

Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2023 - Sở KHCN tỉnh Đồng Nai.
-  Danh mục nhiệm vụ:
1.  Xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Đồng Nai;
2.  Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai –Thực trạng (2014-2024) và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới (giai đoạn 2025-2030);
3.  Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
4.  Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
5.  Phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/6/2023.
- Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai). 
- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0918927918 (Trần Tân Phong) - Email: khcndn.qlk@gmail.com.
Chi tiết về thông báo và các biểu mẫu liên quan Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm
Cảm ơn Quý Thầy/Cô!


 
 
14610762
×