GIỚI THIỆU
Cơ sở dữ liệu Khoa học của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC (ACADEMIC DATABASE) STT Cơ sở dữ liệu khoa học Link 1 Google Scholar ‪HUTECH University...
Chức năng - Nhiệm vụ 1. Chức năng Phòng Khoa học Công nghệ là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác nghiên cứu khoa...
Nhân sự Nhân sự Phòng Khoa học Công nghệ Trưởng phòngPGS.TS. Phạm Văn Việt Email: pv.viet@hutech.edu.vnPhó Trưởng phòngTS. Nguyễn Thành Luân Email: nt.luan@hutech.edu.vnTS. Hà Thị Mỹ Ngân (Phụ trách...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×