Thông báo về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2021 - 2022
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2021 - 2022
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021 – 2022;
Căn cứ D
anh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp;
Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp,

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý thông báo đến sinh viên bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp những nội dung như sau:
1. Đối tượng thực hiện:
Sinh viên có tên trong Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp (danh sách đính kèm).
2. Thời gian bảo vệ:
a. Thời gian bảo vệ đồ án: ngày 03/07/2022.
b. Thời gian bảo vệ cụ thể: xem chi tiết trong file đính kèm.
c. Phòng bảo vệ: A-05.11, 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh
3. Các yêu cầu liên quan:
• Chuẩn bị slide trình bày ở máy tính cá nhân và trình chiếu trên màn hình máy chiếu của phòng Bảo vệ.
• Thời lượng bảo vệ: Tối đa 15 phút trình bày đối với đề tài cá nhân, tối đa 20 phút trình bày đối với đề tài nhóm. Tối đa 15 phút cho phần trả lời câu hỏi, bình luận, thảo luận từ các thành viên trong Hội đồng.
• Trang phục: Lịch sự.
• Thời gian có mặt: 15 phút trước khi trình bày.

• Thời gian công bố điểm: cuối mỗi buổi bảo vệ (buổi sáng và buổi chiều).

Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa HTTTQL./
14602482