[Thông báo] Đăng ký mở lớp theo yêu cầu và đăng ký các học phần trong HK1 năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO
V/v đăng ký mở lớp theo yêu cầu các học phần trong HK1A
Năm học 2022-2023
Thông tin tên học phần:
STT Tên học phần
(Thời gian thực hiện)
Mã học phần Đối tượng Ghi chú
1 Đồ án cơ sở hệ thống thông tin quản lý
(10 tuần)
MIS401 Sinh viên đã hoàn thành các học phần: Lập trình căn bản (CMP247), Lập trình nâng cao (CMP148), Phân tích và mô hình hóa phát triển hệ thống thông tin kinh doanh (MIS115), Quản trị dự án hệ thống thông tin (MAN154).  
2 Đồ án chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý
(12 tuần)
MIS402 Sinh viên đã hoàn thành học phần: Đồ án cơ sở Hệ thống thông tin quản lý (MIS401).  
3 Thực tập tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý
(10 tuần)
MIS516 Số tín chỉ tích lũy: ≥ 100.  
4 Khóa luận tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý
(15 tuần)
MIS408
  • Sinh viên đã hoàn thành các học phần: Đồ án cơ sở Hệ thống thông tin quản lý (MIS401), Đồ án chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý (MIS402);
  • Số tín chỉ tích lũy: ≥ 100.
Đăng ký trực tiếp tại Khoa
Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/07 – 25/07/2022.
Link đăng ký: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn
Sinh viên vui lòng xem thông báo ở file đính kèm. Trong quá trình thực hiện, sinh viên có thắc mắc hay cần thêm thông tin vui lòng liên hệ về Văn phòng Khoa (Phòng A-03.15) để được hướng dẫn.

 
14602749
×