DOANH NGHIỆP - THỰC TẬP TUYỂN DỤNG
Thông tin tuyển dụng - GROW UP JV GROW UP JV là công ty chuyên về đào tạo kỹ năng (business manner, xây dựng mục tiêu, phỏng vấn,..), và giới thiệu việc làm cho các bạn mong muốn sang Nhật làm việc. Vì vậy, Grow Up kết hợp với công ty đối tác phía...
Thông tin tuyển dụng - NISSEI ELECTRIC VIETNAM TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NISSEI ELECTRIC VIETNAM là công ty của Nhật đang hoạt động tại KCX Linh Trung I chuyên sản xuất dây điện, dây cáp quang và các sản phẩm gia công khác. Tại Việt Nam, chúng tôi đã có 3...
Thông báo mở lớp Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Nhật Bản Khoa Nhật Bản học phối hợp với Công ty Onetech Asia cùng Hiệp hội JBAA ̣(Nhật Bản) mở khóa học Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Nhật Bản
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC