Khoa Nhật Bản học giảng dạy hiệu quả với phương pháp Ngôn ngữ học đối chiếu
Đến tham dự và chia sẻ cùng các Cán bộ - Giảng viên khoa Nhật Bản học là TS. Lưu Hớn Vũ – giảng viên có kinh nghiệm nhiều năm trong nghiên cứu, ứng dụng ngôn ngữ.TS. Lưu Hớn Vũ chia sẻ và trao đổi nhiều phương pháp mới giúp cán bộ - giảng viên khoa Nhật bản học

Theo đó, những kiến thức mới mà TS. Lưu Hớn Vũ chia sẻ đã giúp cán bộ - giảng viên khoa Nhật bản học cập nhật thêm những phương thức hiệu quả nhằm bổ trợ thiết thực và nâng cao hơn nữa khả năng chuyên môn trong việc giảng dạy, nghiên cứu.Tại Hội thảo, CB - GV đang trực tiếp giảng dạy tiếng Nhật cũng đã có phần trao đổi với diễn giả khách mời 

Ngoài ra, cũng tại Hội thảo, cán bộ - giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tiếng Nhật cũng đã trao đổi sôi nổi với diễn giả khách mời về phương pháp ngôn ngữ học so sánh đối chiếu và việc vận dụng phương pháp này vào việc dạy – học tiếng Nhật. Phương pháp này giúp cho người học ngoại ngữ có thêm những cách tiếp cận hiệu quả nhanh chóng và dễ dàng đối với ngoại ngữ, phát huy tối đa khả năng tự học ngoại ngữ, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình và làm phong phú thêm ngôn ngữ dân tộc.Hội thảo là cơ hội để cán bộ  - giảng viên Khoa Nhật Bản học nâng cao kiến thức chuyên môn, chia sẻ với nhau những phương pháp giảng dạy hiệu quả

Hội thảo là cơ hội để cán bộ  - giảng viên Khoa Nhật Bản học nâng cao kiến thức chuyên môn, chia sẻ với nhau những phương pháp, kinh nghiệm trong việc dạy hiệu quả, giúp sinh viên lĩnh hội kiến thức ngoại ngữ  một cách tốt nhất.
 
14571561