MỨC HỌC PHÍ BẬC ĐẠI HỌC ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐT ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch Hội Đồng Trường.

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM thông báo mức học phí áp dụng cho bậc Đại học, Năm học 2023-2024 bao gồm:

1. Đơn giá chuẩn/tín chỉ áp dụng cho bậc Đại học chính quy, văn bằng 2, liên thông lên đại học.
2. Đơn giá chuẩn/tín chỉ áp dụng cho bậc Đại học của các chương trình Chuẩn quốc tế, Chuẩn Hàn Quốc, Chuẩn Nhật bản, Nhật Bản toàn cầu.
3. Học phí cho các học phần Quốc phòng và An ninh.
4. Học phí cho các học phần Giáo dục thể chất.
Sinh viên xem mức học phí Năm học 2023-2024 
TẠI ĐÂY 
14611764
Các tin khác
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ III NĂM HỌC 2023-2024 Trường Đại học Công nghệ TP. HCM thông báo đóng học phí Học kỳ III năm học 2023-2024
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên có đăng ký học phần Học kỳ phụ Học kỳ II năm học 2023-2024 đóng học phí từ ngày 12/03 đến ngày 18/03/2024.
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai đóng học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 từ ngày 21/12/2023 đến ngày 04/01/2024
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ PHỤ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên bậc đại học có đăng ký học phần Học kỳ phụ - Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 đóng học phí từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2023
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 đóng học phí Học kỳ I Năm học 2023-2024 từ ngày 14/07 -05/08/2023
×