THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ III NĂM HỌC 2023-2024

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM thông báo đóng học phí Học kỳ III năm học 2023-2024 (Bao gồm Học kỳ chính của Khóa 2022, 2023, Học kỳ phụ Học kỳ III đối với các Khóa 2021 trở về trước) áp dụng cho sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai như sau:
  • Thời hạn đóng học phí: từ ngày 29/04/2024 đến ngày 10/05/2024
  • Mức học phí phải đóng trong học kỳ: Từ ngày 29/04/2024 Sinh viên đăng nhập vào trang http://daotao.hutech.edu.vn//  để xem số tiền học phí phải đóng trong học kỳ.
  • Sinh viên xem đơn giá tín chỉ: TẠI ĐÂY
  • Hình thức đóng học phí: Toàn bộ sinh viên đóng học phí qua ngân hàng theo thông tin sau đây:
ĐƠN VỊ HƯỞNG  : TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
       Số tài khoản          : 106 825 9999 tại Vietcombank - Chi nhánh Tân Sơn Nhất.
        hoặc số tài khoản : 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1.
        hoặc số tài khoản : 1600 201 058 790 tại Agribank - Chi nhánh Sài Gòn.
        hoặc số tài khoản : 119 2196 8127 012 tại Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi.
        hoặc số tài khoản : 315
 109 9999 tại BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận.
        hoặc số tài khoản : 060 1800 900 99 tại Sacombank - Chi nhánh Trung tâm.
        hoặc số tài khoản : 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP. HCM.
        NỘI DUNG ĐÓNG TIỀN: [HỌ TÊN SINH VIÊN] [MÃ SỐ SINH VIÊN]
  • Sinh viên xem hướng dẫn đóng học phí TẠI ĐÂY
  • Gia hạn học phí: Trường hợp khó khăn, không đóng học phí kịp trong thời hạn như thông báo sinh viên cần nộp đơn gia hạn học phí. Thời gian nộp đơn gia hạn học phí online từ ngày  29/04/2024 đến hết ngày 09/05/2024. Sinh viên xem hướng dẫn nộp đơn Gia hạn học phí TẠI ĐÂY
  • Sinh viên/phụ huynh xem thông báo đính kèm:
 
14616392
Các tin khác
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên có đăng ký học phần Học kỳ phụ Học kỳ II năm học 2023-2024 đóng học phí từ ngày 12/03 đến ngày 18/03/2024.
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai đóng học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 từ ngày 21/12/2023 đến ngày 04/01/2024
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ PHỤ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên bậc đại học có đăng ký học phần Học kỳ phụ - Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 đóng học phí từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2023
MỨC HỌC PHÍ BẬC ĐẠI HỌC ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2023-2024 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo mức học phí áp dụng cho năm học 2023-2024
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 đóng học phí Học kỳ I Năm học 2023-2024 từ ngày 14/07 -05/08/2023
×