SINH VIÊN - THÔNG BÁO
❤️ SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN NGÀY ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN TRỰC TUYẾN VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 16/12/2019❤️ ⭐1. Đối tượng: SV các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 hệ Đại học chính quy ban ngày. SV có trách nhiệm kiểm tra và quản lý tài khoản đăng nhập trang sinhvien.hutech.edu.vn- Hỗ trợ khôi phục mật khẩu tài khoản...
GẶP MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU HK 2 NĂM HỌC 2016-2017 Sinh viên có tên trong danh sách có mặt lúc 9h00-11h30 Thứ 3, ngày 21/11/2017 Phòng A08.20 dự tọa đàm và nhận giấy khen.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC