HỘI THAO SINH VIÊN KHOA NĂM HỌC 2022 - 2023

ĐIỀU LỆ & THÔNG BÁO
HỘI THAO KHOA TRUYỀN THÔNG & THIẾT KẾ
NĂM HỌC 2022-2023
 
Điều 1: Đối tượng tham gia, nội dung thi đấu và thủ tục đăng ký
1.1 Đối tượng tham gia: 
 • Toàn thể sinh viên khoa Truyền thông & Thiết kế Trường Đại học HUTECH
 • Mỗi Sinh viên được quyền đăng ký tham gia nhiều nội dung thi đấu.
1.2 Các môn thi đấu: tổ chức 07 môn thi đấu gồm
1.2.1 Môn thi đấu đồng đội:
 • Bóng đá mini (nam)
 • Bóng đá mini (nữ)
 • Kéo co (nam)
 • Kéo co (nữ)
1.2.2 Môn thi đấu cá nhân: 
 • Cờ vua (nam, nữ)
 • Cờ tướng (nam,nữ)
 • Cầu lông (đơn nam, nữ)
1.3 Thủ tục và hồ sơ tham dự
 • Tất cả các sinh viên nộp danh sách đăng kí và lệ phí các nội dung thi đấu cá nhân và tập thể tại Văn phòng khoa Truyền thông Thiết kế (phòng A-03.3)   
 • Đơn đăng ký tham dự có xác nhận theo mẫu do Ban tổ chức quy định, thời gian đăng ký theo thông báo về Hội thao Khoa Truyền thông Thiết kế. Các hồ sơ nộp trễ hạn hay không đúng quy định coi như không hợp lệ.
 • Khi thi đấu, VĐV phải mang theo thẻ sinh viên và xuất trình thẻ khi có yêu cầu của Ban tổ chức.
*Lưu ý: VĐV không có thẻ sinh viên sẽ bị mất quyền tham gia thi đấu
 • Sinh viên đã đăng kí vui lòng xem thông báo về điều lệ và nộp lệ phí tham gia đúng hạn. Nếu không nộp lệ phí sẽ hủy tư cách tham gia hội thao. 
-      Liên hệ và gửi mail đăng ký về thầy Nguyễn Hoàng Tiến 0336355464 – nh.tien@hutech.edu.vn 
1.4 Thời hạn đăng kí và bốc thăm
 • Ban cán sự lớp tải mẫu đăng ký tại đây và gửi về mail thầy Nguyễn Hoàng Tiến (nh.tien@hutech.edu.vn) trước 17:30 ngày 08/12/2022
 • Thời gian bốc thăm các môn thi đấu (dự kiến) 09:00 ngày 10/12/2022 - địa điểm (thông báo sau)
14607577