ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2022 - 2023 DÀNH CHO SINH VIÊN TỪ KHOÁ 2018 VỀ TRƯỚC

Sinh viên ngành Thiết kế Đồ hoạ thực hiện đăng ký đồ án tốt nghiệp từ khoá 2018 trở về trước theo các nội dung sau:
Thủ tục gồm:

  1. Biên lai học phí đồ án tốt nghiệp HK2 2022-2023 (học phí dựa theo số tín chỉ của chương trình đào tạo)
  2. Xác nhận danh sách đăng ký tại Văn phòng khoa TTTK (A-03.31)

Thời gian:

  • Từ ngày ra thông báo đến hết 16:00 ngày 05 tháng 01 năm 2023 (thứ 5)

Địa điểm:

  • Văn phòng khoa Truyền thông và Thiết kế - 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh (Phòng A-03.31)

Điều kiện đăng ký:

  1. Điểm trung bình tích luỹ > 2.0/4.0 (tính đến hết năm học 2021 - 2022)
  2. Tổng số tín chỉ tích luỹ > 108 tín chỉ
  3. Không nợ 03 môn chuyên ngành: Minh hoạ, Đồ hoạ nhận diện thương hiệu, Đồ hoạ bao bì

Đối với trường hợp sinh viên không đủ điều kiện đăng ký đồ án tốt nghiệp có thể đăng ký học 04 học phần chuyên ngành (theo chương trình đào tạo), đăng ký tại VPK Truyền thông và Thiết kế

Mọi chi tiết sinh viên liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông & Thiết kế
Phòng A-03.31 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
(028) 5445 4887

 

14608163