Danh sách thành viên CLB MC HUTECH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CLB MC
Danh sách thành viên CLB MC HUTECH 8
  • Danh sách Ban chủ nhiệm CLB năm học 2018 - 2019
TT HỌ TÊN
1 Nguyễn Mạnh Hùng
2 Trần Anh Nga
3 Ngô Mỹ Linh
4 Nguyễn Thị Thanh Thùy
 
  • Danh sách thành viên CLB MC (Năm học 2018-2019)
TT HỌ TÊN MSSV
1 Vũ Thị Thúy 1811700970
2 Trần Duy Bảo 1811063386
3 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 1811144485
4 Trần Mai Quốc Việt 1811150423
5 Nguyễn Vũ Hiếu 1811144856
6 Nguyễn Duy Tân 1811302223
7 Trương Thị Hoàng Anh 1811140057
8 Võ Thuận Thành 1811700925
9 Võ Thị Cẩm Tiên 1811231397
10 Lê Thị Thảo Vy 1811700614
11 Phạm Văn Hùng 1811302051
12 Bùi Thị Thu Vân 1811100195
13 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 1811240192
14 Nguyễn Thiên Khánh 1811122669
15 Phan Nguyễn Hưng 1811190809
16 Kiều Gia Phát 1811143070
17 Đoàn Trần Tuấn Anh 1811142832
 

Để đăng ký vào CLB, vui lòng liên hệ :
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật HUTECH (Phòng B15.09) 
hoặc Ô số 3, Phòng Công tác Sinh viên

Trụ sở chính 475A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Website: www.hutech.edu.vn/vanhoanghethuat 
- Fanpage: www.facebook.com/TrungTamVanHoaNgheThuat
- Email: vanhoanghethuat@hutech.edu.vn
- ĐT: (028) 3512 0785. Hotline: 077.442. 4545

14576498