Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường 3

 

* Giới thiệu
Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường tại HUTECH được xây dựng nhằm giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về các quá trình sinh hóa tự nhiên và sự biến đổi của nó trong môi trường, các kỹ năng về công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường, phục hồi các nguồn tài nguyên bị ô nhiễm, các hệ sinh thái và ứng dụng trong quản lý bền vững các nguồn tài nguyên. Đồng thời, có khả năng tư vấn thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, quy hoạch và thiết kế mạng lưới cấp thoát nước đô thị, công nghiệp; hiểu rõ về các công cụ quản lý môi trường.
Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường 13

 

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường 19 * Nội dung đào tạo

 • Kiến thức đại cương và cơ sở
                - Hóa học, hóa lý , sinh học môi trường
                - Phục hồi, xử lý các nguồn tài nguyên ô nhiễm
                - Tìm hiểu quá trình biến đổi các hệ sinh thái và các nguồn tài  nguyên
                - Tư vấn thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn.
                - Quy hoạch và thiết kế mạng lưới cấp thoát nước đô thị, công nghiệp, các công cụ quản lý môi trường
                - Đánh giá tác động môi trường
                - Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
                - Luật, chính sách môi trường
                - Công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng* Bằng cấp

 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Công nghệ Kỹ thuật môi trường

* Kỹ năng mềm bổ trợ

 • Làm việc nhóm
 • Hoạch định kế hoạch
 • Viết báo cáo
 • Thuyết trình
Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường 61

 

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường 67 * Cơ hội nghề nghiệp
 • Cán bộ tư vấn  thiết kế, thi công, vận hành các công trình xử lý môi trường tại tất cả các nhà máy sản xuất
 • Cán bộ tư vấn, giám sát các dự án môi trường
 • Cán bộ quản lý, đảm bảo chất lượng các dự án môi trường
 • Cán bộ quản lý tại các sở ban ngành từ trung ương đến địa phương liên quan đến môi trường
 • Nghiên cứu viên hoặc giảng viên
0