Chương trình đào tạo Cao học Kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo Cao học Kỹ thuật môi trường 3

 

Chương trình đào tạo Cao học Kỹ thuật môi trường 9

    *Giới thiệu

 • Theo học chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, người học được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ sở và nâng cao về Kỹ thuật môi trường; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và có đủ năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực Kỹ thuật/công nghệ môi trường.
 • Chương trình đào tạo đảm bảo tính liên thông với chương trình đại học ngành kỹ thuật môi trường của trường HUTECH và các trường khác giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước.

 

*Chương trình đào tạo


 • Kiến thức chung:

          - Triết học
          - Phương pháp nghiên cứu khoa học

 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc:

          - Hóa kỹ thuật môi trường
          - Thủy lực – thủy văn môi trường
          - Kỹ thuật sinh thái
          - Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm – suy thoái đất
          - Công nghệ xử lý nước thải – nước cấp
          - Công nghệ xử lý CTR và CTNH

 • Kiến thức chuyên ngành tự chọn:

          - Hướng Quản lý môi trường (Quy hoạch MT, ĐTM)
          - Hướng Kỹ thuật môi trường (Mô hình hóa, Sản xuất sạch)

 • Luận văn tốt nghiệp:

 

 Chương trình đào tạo Cao học Kỹ thuật môi trường 47


*Thời gian học và bằng cấp

 • Thời gian học: 18 tháng
 • Bằng cấp: Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sỹ Kỹ thuật môi trường (Master of Environmental Engineering)

* Điều kiện tuyển sinh(xem chi tiết Tại đây)

 • Môn học bổ túc kiến thức (sinh viên tốt nghiệp không đúng chuyên ngành)

          - Sinh thái môi trường đại cương   
          - Hóa kỹ thuật môi trường       
          - Kỹ thuật môi trường       
          - Vi sinh vật môi trường     

 • Các môn thi tuyển:

          - Toán cao cấp
          - Kỹ thuật Môi trường
          - Ngoại ngữ

 

Chương trình đào tạo Cao học Kỹ thuật môi trường 82

* Cơ hội nghề nghiệp   

 • Nghiên cứu viên hoặc giảng viên các Trường Đại học - cao đẳng
 • Cán bộ quản lý kỹ thuật môi trường trong các Sở, Ban, Ngành và các địa phương
 • Cán bộ thiết kế, thi công, chuyển giao công trình, công nghệ xử lý môi trường
 • Cán bộ điều hành, tư vấn, giám sát các dự án môi trường
 • Cán bộ quản lý, đảm bảo chất lượng các dự án môi trường
 • Tiếp tục bậc Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật/Công nghệ Môi trường
0