Đề tài NCKH sinh viên, hướng Nghiên cứu của Giảng viên_Năm học: 2018 - 2019
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN NHIỀU HƠN
VỀ ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" SINH VIÊN
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP:


VĂN PHÒNG VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH: (028).3512.0788
CÔ VŨ HẢI YẾN: haiyen29@gmail.com
Đ/c NGUYỄN VŨ PHONG:
nguyenvuphong0612@gmail.com
14572072