Hội nghị Tổng kết phong trào SV NCKH - NH: 2018 - 2019 và phát động phong trào SV NCKH - NH: 2019 - 2020
Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức “Hội nghị Tổng kết phong trào SV NCKH năm học 2018 - 2019 và phát động phong trào SV NCKH năm học 2019 - 2020”.
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Khoa/Viện và giảng viên hướng dẫn SV NCKH;
SV đang theo học tại các Khoa/Viện, SV đăng ký NCKH, SV đăng ký SV 5 tốt và lớp học tiên tiến;
- Cán bộ Đoàn thanh niên, Hội SV và cán bộ lớp.
Thời gian: 8g00, ngày 25/10/2019;
Địa điểm: Hội trường A08 - 20, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
Địa chỉ: 475A  Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
 Nội dung chi tiết Thông báo và Kế hoạch đính kèm.
Link đăng ký cho các em Sinh viên đăng ký tham gia Hội nghị từ 09/10/2019 - 23/10/2019. Nội dung link chi tiết tại: https://forms.gle/3pvPoYNP1tLUtgeb7.
Trân trọng cảm ơn !
14578179