Thông báo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2020
Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2020”.
Các mốc thời gian quan trọng như sau:
Hạn cuối Sinh viên gửi bài về Khoa/Viện: 27/03/2020
Hạn cuối Khoa/Viện thông báo kết quả phản biện đến Sinh viên: 29/04/2020
- Hạn cuối Khoa/Viện gửi bài hoàn chỉnh của SV về P.KHCN&DAQT: 15/05/2020
Thời gian tổ chức Hội nghị: 17/07/2020.
Nội dung chi tiết đính kèm theo email này bao gồm:
Kế hoạch tổ chức Hội nghị
Thư mời viết bài
Định dạng bài báo
Phiếu phản biện
14581052