Trường ĐH Osaka City University thông báo chương trình đào tạo online miễn phí trong 2 tuần (10~25/3/2022)

Theo thông báo từ trường ĐH Osaka City University, đang có một chương trình đào tạo online miễn phí trong 2 tuần (10~25/3/2022) với chủ đề: “SDGs: Social Innovation in your Local Community toward Solving Global Issues” Gồm hai nội dung chính:
・Circular economy and local supply chain
・Civic pride and local community”

Đối tượng: sinh viên đại học và sau đại học đang theo học các trường ở ngoài Nhật Bản.
Chi tiết chương trình ở đây. http://www.coil.osaka-cu.ac.jp/en/blog/10th_sigloc_online/

Hạn cuối nộp đơn đăng kí là ngày 7 tháng 1 năm 2022.
Đây là chương trình lần thứ 10 rồi, có vẻ rất hấp dẫn và có chứng chỉ cuối khóa. Thầy, Cô giới thiệu đến các SV nào quan tâm thì đăng ký tham dự.

14598925