Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp
 
Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: 

http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html
Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, vui lòng liên hệ tại Văn phòng Khoa để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa từ ngày 08 tháng tiếp theo, của tháng xét tốt nghiệp.
14576491