Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:
http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html
Lưu ý
 
 - Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú thì liên hệ phòng Đào tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu.
 - Sinh viên ký xác nhận thông tin tốt nghiệp liên hệ phòng Đào tạo vào giờ hành chính. (bộ phận hồ sơ không trực tối).
- Sinh viên vui lòng nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Đào tạo. ( Sinh viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ mới được nhận bằng chính thức).
- Mọi thắc mắc, phản hồi về thông tin bổ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp, vui lòng liên hệ về Phòng Đào tạo: gặp cô Hoàng hoặc cô Vân.
 
14576492