Thông tin tuyển dụng - Tháng 06/2020 (Công ty SAKAMOTO)
Công ty cổ phần Javilink (hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội Hữu nghị Nhật - Việt), có kết nối kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản. Lần này, phía Nhật họ cần tuyển dụng các kỹ sư (đã tốt nghiệp đại học) chuyên ngành công nghệ thực phẩm (số lượng 06 người, ứng tuyển 12 người). 
14584466