Thông tin tuyển dụng - Tháng 10/2021 (CÔNG TY MITEK VIỆT NAM)
Hồ sơ yêu cầu: Vui lòng gửi CV bằng TIẾNG ANH cho Email: truc.le@mii.com
Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Ms. Trúc Lê, HP: 0908.341706
- Hoặc Ms. Vy Trương, Email: recruitment.vietnam@mii.com
14597500