THÔNG BÁO MỚI
Link ảnh chương trình tập huấn kỹ năng "Chinh phục nhà tuyển dụng" Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1m8ntvJo6OuUL5Ypqe5VB3bauyK57_PZC?usp=sharing
Chương trình đào tạo Ngành Đông phương học - Hàn Quốc học khóa 2018 Sinh viên đăng ký các học phần theo chương trình đào tạo, trường hợp nếu sinh viên rớt các môn chuyên ngành cần liên hệ Văn phòng viện Công nghệ Việt - Hàn để được tư vấn, hướng dẫn.
Hội thao sinh viên viện Công nghệ Việt - Hàn năm học 2020 - 2021 Các hình ảnh tiêu biểu trong Hội thao sinh viên viện Công nghệ Việt - Hàn năm học 2020 - 2021, cụ thể: -Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1cN1JpaaOAdeYreF8Wmrc5XJPmGvcjubO?usp=sharing  
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Các lớp họp và điền đầy đủ thông tin trong biên bản sau đó photo nộp cho viện Công nghệ Việt - Hàn và Phòng Công tác sinh viên.
Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện Sinh viên điền đơn sau đó nộp xuống Phòng Công tác sinh viên.
Đơn xin Phúc khảo bài thi học kỳ Sinh viên điền đơn và nộp cho đơn vị quản lý học phần.
Đơn xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện viện Công nghệ Việt - Hàn Sinh viên điền đơn sau đó mang lên Văn phòng viện Công nghệ Việt - Hàn (A-04.14) xin xác nhận.
Mẫu lý lịch sinh viên Mẫu lý lịch sinh viên
Đơn xác nhận tham gia Hội thảo/Tập huấn kỹ năng viện Công nghệ Việt - Hàn Dành cho các bạn Sinh viên xin xác nhận tham gia các buổi Hội thảo, tập huấn kỹ năng viện Công nghệ Việt - Hàn
Thư đề đạt học bổng HUTECH vượt khó Dành cho sinh viên HUTECH xét học bổng HUTECH vượt khó
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC