Đăng Ký ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ ANH VĂN B1 - Nguồn "SINH VIÊN 5 TỐT"
             Trong ngày Thứ 7 (28/05) vừa qua, Nhà trường có tổ chức buổi gặp mặt với nguồn sinh viên đăng ký "Sinh Viên 5 Tốt" có điểm học tập trên 3.4 và tiệm cận các tiêu chí cấp Thành và Trung ương.
              Đặc biệt, trong buổi gặp mặt, ThS Huỳnh Ngọc Anh (Đảng Ủy viên - Trưởng P.CTSV) cũng giới thiệu Lớp ôn tập và thi cấp chứng chỉ Anh Văn B1, vừa có giá trị bổ sung hồ sơ "Sinh viên 5 tốt" các cấp, vừa có giá trị tốt nghiệp ra trường, với mức học phí hỗ trợ đặc biệt, khoảng 1.000.000 đồng, số lượng học viên có hạn.
             Các ban sinh viên đã đăng ký phong trào "Sinh viên 5 tốt" có nhu cầu bổ sung chứng chỉ Anh Văn B1 để xét "Sinh Viên 5 Tốt"  và tốt nghiệp ra trường, vui lòng đăng ký sau:
                                                 
                                                             
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC SẼ CÓ TRONG ĐẦU TUẦN SAU, CÁC BẠN CHÚ Ý THEO DÕI

14557798