[MHX 2018 - Mặt trận TP.HCM] Danh sách phân công địa bàn
DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỊA BÀN
Chiến dịch Mùa Hè Xanh HUTECH 2018 - Mặt trận TP.Hồ Chí Minh

(File đính kèm bên dưới)

ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
CHỦ ĐỘNG LIÊN HỆ TỔ TRƯỞNG (Hoặc Tổ Phó) ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN CỤ THỂ LỊCH HOẠT ĐỘNG VÀ HỌP MẶT ĐỊA BÀN
* Mọi trường hợp đã tham gia phỏng vấn hoặc nằm trong danh sách triệu tập trong các thông báo trước nhưng chưa được phân công địa bàn, vui lòng liên hệ trực tiếp:
Đ/c NGUYỄN THỊ NGÂN - Chủ tịch HSV trường - 01222.686.471 

 
14570710