CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022:
♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2021:
♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2020:

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo từng học kỳ)

♦ Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023:
♦​ Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022:
♦​ Kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021:

 
TIN LIÊN QUAN

» Khoá 2022 - Ngành Quản trị kinh doanh
» Khoá 2022 - Ngành Kế toán
» Khoá 2022 - Ngành Tài chính - Ngân hàng
» Khoá 2022 - Ngành Công nghệ thông tin
» Khoá 2022 - Ngành Luật kinh tế
» Khoá 2022 - Ngành Ngôn Ngữ Anh
» Khoá 2022 - Ngành Quản lý Xây dựng
» Khoá 2022 - Ngành Marketing
» Khoá 2022 - Ngành Tâm lý học
» Khoá 2022 - Ngành Quản trị khách sạn
» Khoá 2022 - Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành

 
14598572