BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP:
- Bước 1: Học viên vui lòng tải biểu mẫu file mềm để điền đầy đủ thông tin.
- Bước 2: Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ thông tin cá nhân.
- Lưu ý: Học viên nhớ Đính kèm mẫu đơn đăng ký vào trong link google form dưới đây.
- Đường Link google form: https://docs.google.com/forms/d/1Lrd8mgtNcbIVtEnw-_XZscYQYpwrL-Ax4RilUICWa8o/edit?usp=forms_home&ths=true

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 21

 
14597937