BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ MIỄN TRỪ HỌC PHẦN

CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU MIỄN TRỪ HỌC PHẦN:
- Bước 1: Học viên vui lòng tải biểu mẫu file mềm để điền đầy đủ thông tin.
- Bước 2: Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ thông tin cá nhân.
- Lưu ý: Học viên nhớ Đính kèm mẫu đơn đăng ký vào trong link google form dưới đây.
14597964