Thông báo v/v tra cứu điểm thi của Học viên Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo

Chào Qúy Anh/Chị Học viên Viện Hợp tác và Phát triển Đào HUTECH,
Như đã thông tin ở chương trình "Lắng nghe tiếng nói Học viên" Lần VI được tổ chức vào ngày 19/03/2022 vừa qua, Viện sẽ hoàn thành điểm thi cho tất cả Học viên và up lên phần mền tra cứu điểm thi của Học viên.
Hiện nay, Viện hợp tác và Phát triển Đào tạo đã hoàn thành và tiến hành thông tin cho Học viên truy cập vào website để xem với các bước hướng dẫn như sau:
Bước 1: Truy cập Website Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo với địa chỉ: www.hutech.edu.vn/e-hutech;


Bước 2: Vào mục SINH VIÊN ->Tra cứu ->Tra cứu điểm thi;


Bước 3: Nhập MSSV và ngày/tháng/năm sinh và bấm xem kết quả;

Đề nghị Quý Anh/Chị Học viên vào kiểm tra bảng điểm của mình. Trong quá trình kiểm tra, nếu có vấn đề gì cần trao đổi Anh/Chị vui lòng điền thông tin cụ thể vào đường link google form sau để Viện sẽ liên hệ lại để giải quyết: https://docs.google.com/forms/d/1I4ENTdryu55McfVaC45LuZoZ27KnvWI_0jecMmNj8m8/viewform?edit_requested=true.
Viện sẽ cập nhật dần điểm của các lớp và hoàn thiện sớm các kế hoạch học tập và thi tiếp theo.
 

14601001